Educația Civică în Statele Unite ale Americii. Bonus: un plan pentru o lecție de Educație Civică din Statele Unite

Maria Agape (studentă anul III, Pedagogia învățământului primar și preșcolar)
Fotografie de Sora Shimazaki pe Pexels.com

Cetățenii dintr-o societate bazată pe principii democratice trebuie să depindă de
cunoașterea, competențele și veridicitatea concetățenilor și a funcționarilor aleși.
În plus, ei trebuie să înțeleagă că bunăstarea lor generală depinde de bunăstarea altora în comunitate. A fi un cetățean eficient și responsabil necesită cunoașterea principiilor democratice și a capacității și dorinței de a fi un participant informat în acest proces. De asemenea, este nevoie de dezvoltarea anumitor calități de caracter care să sporească capacitatea individului de a participa la procesul politic și de a contribui la funcționarea eficientă a sistemului politic și la îmbunătățirea societății (Centrul pentru Educație Civică – https://www.civiced.org).

În Statele Unite, școlile poartă o responsabilitate istorică pentru dezvoltarea competenței civice și a responsabilității civice în cadrul tinerilor cetățeni. Educația are o misiune civică de a pregăti cetățeni informați, raționali, umani și participanți dedicați valorilor și principiilor democrației constituționale americane. Școlile îndeplinesc această datorie atât prin programe de învățământ formale și informale, care acoperă întreaga carieră academică a tineretului său. Nu există un curriculum național în Statele Unite, cu toate acestea, standardele naționale voluntare au fost elaborate de societăți profesionale pentru aproape toate domeniile de conținut academic predate în școlile K-12, de la nivelul copiilor din grădiniță până la cei de liceu. Aceste standarde servesc ca orientări pentru departamentele de stat în educație, instituțiile de formare a cadrelor universitare, și raioanele școlare locale pentru a asigura că așteptările pentru dezvoltarea învățării și competențelor elevilor sunt uniforme în întreaga țară.

Utilizarea acestor standarde nu sunt obligatorii, însă, în multe cazuri, acreditarea pentru districtele școlare și instituțiile de formare a cadrelor didactice depinde de atingerea acestor standarde naționale. Departamentele de stat utilizează aceste standarde pe măsură ce elaborează programe de învățământ de stat și, la rândul său, districtele școlare își dezvoltă programele de învățământ locale aplicând liniile directoare ale statului. Instituțiile de formare ale cadrelor didactice conștientizează, de asemenea, importanța asigurării ca noile cadre didactice să fie familiarizate cu aceste standarde naționale pe măsură ce își încep cariera didactică (Consiliul Național de Acreditare a Învățământului Didactic – https://www.chea.org/national-council-accreditation-teacher-education).

Consiliul Național pentru Studii Sociale și Centrul pentru Educație Civică a elaborat standarde naționale care oferă orientări pentru ceea ce elevii din Statele Unite ar trebui să știe despre educația civică și despre responsabilitățile unui cetățean eficient. Potrivit Consiliului Național pentru Studii Sociale (CNSS – https://www.socialstudies.org), scopul principal al studiilor sociale este de a ajuta tinerii să dezvolte competențele necesare pentru a lua decizii informate și motivate pentru binele public ca cetățeni ai unei societăți culturale diverse și democratice într-o lume interdependentă.

Competețele civice, cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare elevilor pentru a-și putea asuma funția de cetățean constituie un obiectiv major al programelor de studii sociale. Standardele Naționale pentru Educație Civică, elaborate de Centrul pentru Educație Civică în colaborare cu multe organizații profesionale, au fost tabilite pentru a srvii drept orientări pntru școli, deoarece acestea includ educația civică în cursuri de studiu și în curriculumul școlar.

Învățarea cetățenilor într-o democrație, în special a tinerilor, competențele și atitudinile necesare pentru o cetățenie responsabilă sunt de o mare importanță.

Acestea sunt:

(1) concepte sociale și politice care includ filozofia și istoria culturii și civilizației,

(2) instituții care includ teoria societății sau a științelor sociale și

(3) cunoașterea, atitudinea și abilitățile care operează o democrație.

Deoarece Statele Unite au fost stabilite pe baza conceptelor de democrație constituțională, este imperativ ca oamenii săi să înțeleagă și să participe ca cetățeni eficienți și responsabili în societate.

În Statele Unite, Evaluarea Națională a Progresului Educațional măsoară
cunoștințele și abilitățile despre istoria SUA a elevilor de clasa a 4-a, a 8-a și a 12-a. Una dintre temele istorice incluse în evaluare sunt: schimbarea și continuitatea în democrația americană (idei, instituții, practici și controverse). Rezultatele acestei evaluări a arătat că studentul tipic sau mediu a obținut un scor mediu la nivelul claselor a 4-a și a 8-a și un scor sub mediu la clasa a 12-a. (Departamentul de Educație a Statelor Unite – https://www.ed.gov; https://nces.ed.gov/?src=ft).

Sunt importante cunoașterea, atitudinea, și competențele cu care operează o democrație. Nu înseamnă doar înțelegerea idealurilor civice, ci de asemenea, capacitatea de a aplica aceste concepte. Acest lucru este dificil deoarece, într-o mare măsură, elevii nu sunt capabili să învețe aceste idealuri din manual.

Aplicarea principiilor democratice sunt mult mai ușor de înțeles dacă elevii experimentează principiile în cadrul casei și în cadrul clasei întimp ce cadrul didactic stabilește mediul și modelează comportamentele aliniate la principile democratice.

De obicei, mediile familiale în Statele Unite nu aruncă o lumină pozitivă pe calea democratică de viață, nici profesorii de studii sociale nu modelează bine principiile democratice. Există dovezi că influența valorilor și credințelor pe care tinerii o adoptă din familie are un impact asupra convingerilor și comportamentului lor.

Bibliografie:

Kaye Pepper, Susie Burroughs, & Eric Groce, Teaching Civic Education in a Democratic Society, Educational Fundation, 2003

https://www.civiced.org/, accesat în 29.05.2021

https://www.chea.org/national-council-accreditation-teacher-education, accesat în 29.05.2021

https://www.socialstudies.org, accesat în 29.05.2021

https://nces.ed.gov/?src=ft, accesat în 29.05.2021https://www.ed.gov/, accesat în 29.05.2021

MODEL PLAN DE LECȚIE pentru EDUCAȚIE CIVICĂ

LEGEA DREPTURILOR

Obiective:
1. Să poată discuta despre necesitatea unei legi a drepturilor;

2. Să fie în măsură să discute cele 10 amendamente și modul în care acestea se aplică în prezent.

3. Să poată potrivi amendamentul corect la o situație concretă.

Materiale: cartea Carl the Complainer de Michelle Knudsen, revista We the Civics Kids , fișă de lucru, foarfecă, lipci

Activitate: Scrierea unei petitii

Standarde comune de bază:

 • CCSS-ELA – alfabetizare RL 4.1 – se referă la detalii și exemple într-un text atunci când se explică ce spune textul explicit și atunci când se trage concluzii din text;
 • CCSS-ELA – alfabetizare RI 4.3 – explică evenimentele, procedurile, ideile sau conceptele dintr-un text istoric, științific sau tehnic, inclusiv ce s-a întâmplat și de ce, pe baza informațiilor specifice din text;
 • CCSS-ELA – alfabetizare W 4.1 – scrie un aviz pe teme sau texte, sprijinind un punct de vedere din motive și informații.

o W4.1a – introduce clar un subiect sau un text, să emită o opinie și să creeze o structură organizațională în care idei conexe sunt grupate pentru a sprijini scopul scriitorului;

o W4.1b – oferă motive care sunt susținute de fapte și detalii;

o W4.1d – prezintă o secțiune de încheiere sau o declarație referitoare la avizul prezentat.

 • CCSS-ELA – alfabetizare SL 4.1 – se angajează în mod eficient într-o serie de discuții de colaborare (unu-la-unu, în grupuri, dirijați de profesor) cu parteneri și texte diverse, bazându-se pe ideile altora și exprimându-și propriile idei în mod clar;
 • CCSS-ELA – alfabetizare L 4.3 – utilizarea cunoștințelor lingvistice și a convențiilor sale în momentul scrierii, vorbirii, citirii sau ascultării;

Standarde naționale pentru Educația Civică

SS-C. K-4.1 Ce este Guvernul?

Ce este guvernul și ce ar trebui să facă?

 • De unde au oamenii din guvern autoritatea de a face, de a aplica reguli și legi și de a gestiona dispute despre ei?
 • Care sunt unele dintre lucrurile importante pe care le fac guvernele?
 • Care este diferența dintre guvernarea limitată și cea nelimitată?

NSS-C. K-4.2 Principiile democrației

Cum întruchipează Guvernul constituit prin Constituție scopurile, valorile și principiile democrației americane?

 • Care este Constituția Statelor Unite și de ce este importantă?
 • Cine vă reprezintă în ramurile legislative și executive ale guvernului național?

Procedurile lecției: Sesiunea 1

 1. Introducere: Se citește cartea Carl The Complainer clasei de elevi. Discutați despre modul în care Carl a putut să trimită o petiție administrației locale din cauza unui drept garantat de Legea Drepturilor din Constituție.
 2. Se distribuie revista We the Civics Kids pentru lecție
 3. Se discută titlurile. Se citește și se discută fiecare amendament, subliniind de ce acest amendament a fost inclus pe baza istoriei și a modului în care se aplică în prezent.

Procedurile lecției: Sesiunea 2

 1. Se reamintește Legea Drepturilor, așa cum s-a discutat în sesiunea anterioară a lecției;
 2. Se distribuie fișele de joc ale proiectului de lege a drepturilor și se demonstrează elevilor cum să construiască activitatea:
 3. Așezați cartonul cu fața în jos pe birou.
 4. Îndoiți în jumătate.
 5. Deschideți cartonul și îndoiți fiecare parte spre mijloc. Acest lucru va face cartonașele cu situații să fie vizibile.
 6. Decupați între cartonașe astfel încât fiecare cartonaș să formeze un spațiu. Decupați cartonașele cu amendamente.
 7. Puneti elevii să lipească fiecare cartonaș cu amendamente sub situația corectă. Aceasta poate fi o activitate individuală sau de grup.
 8. Revizuiți potrivirile amendamentelor cu situațiile corecte.

Procedurile lecției: Sesiunea 3

 1. Explicați clasei că, la fel ca personajul Carl the Complainer, vor pune în aplicare Legea Drepturilor prin trimiterea unei petiții autorităților locale pentru o schimbare.
 2. Distribuiți și revizuiți direcția de scriere a petiției și formatul foii. Cereți elevilor să sugereze „schimbări” pe care ar dori să le vadă. După discuție, limitați lista la patru sau cinci subiecte.
 3. Aranjați elevii în grupuri pe teme de „schimbare”.
 4. Lucrând în grupuri, elevii își vor completa petiția și vor semna petiția folosind fișa de format.
 5. Odată finalizată, elevii vor prezenta petiția lor în fața clasei pentru a căuta noi susținători și semnături suplimentare.
 6. Depunerea unei copii finale a petiției la autoritatea locală rămâne la latitudinea elevilor și cadrului didactic.

CARTONAȘELE CU LEGEA DREPTURILOR

Baza armatei din orașul tău este de foarte aglomerată. Consiliul local a adoptat o hotărâre prin care oricine are un dormitor suplimentar trebuie să găzduiască un soldat de la baza militară.Pentru a reduce violența în oraș, consiliul a adoptat o hotărâre prin care interzice deținerea unei arme.
Orașul închide terenurile de baschet pentru a face locuri pentru parcări. Dan și prietenii lui vor să pornească un marș până la primărie pentru a prezenta o petiție primarului prin care îi cer păstrarea terenurilor de baschet.Marie a scris o scrisoare redactorului ziarului local în sprijinul noilor legi privind traficul. Editorul nu-i va tipări scrisoarea deoarece nu este de acord cu noile legi.
Sally crede că Betty i-a furat brățara de aur. Ea vrea ca poliția să meargă la casa lui Betty și să verifice dacă brățara ei este acolo.În fiecare dimineață, în timpul anunțurilor, Clyde a refuzat să spună „Angajamentul de credință”, deoarece conține o frază care spune „sub Dumnezeu”. Această afirmație se opune convingerilor sale.
Bob Williams a fost acuzat că a furat un computer de la școala sa. El este în închisoare de trei ani, așteptând începerea procesului său.Fred a fost găsit vinovat de furtul unui DVD din mall. Judecătorul îl condamnă la 10 până la 15 ani de închisoare.

CARTONAȘELE CU CELE 10 AMENDAMENTE

Amendamentul I. [Libertatea religiei, a cuvântului, a presei, libertatea de întrunire şi de petiţionare] Congresul nu va elabora nici o lege care să impună o religie sau să interzică practicarea liberă a unei religii; sau să restrângă libertatea cuvântului sau a presei; sau dreptul poporului la întrunire paşnică sau de a adresa Guvernului petiţii privind repararea nedreptăţilor.Amendamentul II. [Dreptul de a deţine şi purta arme] Deoarece este necesară pentru securitatea unui stat liber o miliţie bine orânduită, dreptul poporului de a deţine şi purta arme nu va fi încălcat.
Amendamentul III. [încartiruirea trupelor] În timp de pace nici un soldat nu va fi încartiruit într-o locuinţă fără consimţământul proprietarului, şi nici în timp de război, decât în modul prevăzut de lege.Amendamentul IV. [Protecţia împotriva percheziţiilor şi confiscărilor nemotivate] Dreptul persoanei de a se simţi în siguranţă în ceea ce priveşte persoana, domiciliul, documentele şi bunurile sale, împotriva percheziţiilor şi confiscărilor nemotivate nu poate fi încălcat; şi nu vor fi emise mandate decât pe baza unor motive întemeiate de suspiciune, coroborate cu jurământ sau declaraţie şi menţionând cu precizie locul care urmează să fie percheziţionat şi persoanele sau obiectele care urmează să fie reţinute.
Amendamentul V. [Protecţia drepturilor la viaţă, libertate şi proprietate] Nici o persoană nu va fi obligată să răspundă pentru o crimă capitală sau pentru o altă faptă infamă decât în baza unei declaraţii sau puneri sub acuzare emise de Marele Juriu, în afara cazului când crimele sunt comise în perioade în care acuzatul serveşte în forţele terestre sau navale sau în miliţie, în timp de război sau de pericol public; nici unei persoane nu-i va fi ameninţată viaţa sau integritatea corporală de două ori pentru aceeaşi faptă; nici o persoană nu va putea ca într-o cauză criminală să fie obligată să depună mărturie împotriva sa, nici să fie privată de viaţă, libertate sau proprietate fără a urma cursul firesc al legii procesuale; nici o proprietate privată nu va putea fi luată pentru interes public fără o justă despăgubire.Amendamentul VI. [Drepturile persoanei acuzate în cauzele penale] În toate urmăririle penale, acuzatul are dreptul să fie judecat prompt şi public de către un juriu imparţial al statului sau districtului în care crima a fost comisă, acest district fiind în prealabil delimitat prin lege, şi să fie informat cu privire la natura şi motivul acuzaţiei; să fie confruntat cu martorii acuzării; să i se ceară prin mijloace legale prezentarea de martori în favoarea sa şi să dispună de asistenţa unui avocat în apărarea sa.
Amendamentul VII. [Dreptul la proces cu juraţi în cauzele civile] În procesele de drept comun, atunci când valoarea în litigiu depăşeşte douăzeci de dolari, dreptul de a fi judecat de către o Curte cu juri va fie respectat şi nici o faptă judecată de către o curte cu juri nu va putea fi reexaminată de o altă Curte din Statele Unite decât în conformitate cu normele dreptului comun.Amendamentul VIII. [Interdicţia cauţiunilor excesive, a amenzilor excesive şi a pedepselor crude sau excepţionale] Nu vor fi cerute cauţiuni excesive, nici nu vor fi impuse amenzi excesive, nici nu vor fi aplicate pedepse crude sau excepţionale.
Amendamentul IX. [Drepturi păstrate de către popor şi care nu sunt enumerate în Constituţie] Enumerarea anumitor drepturi în Constituţie nu va fi interpretată ca negare sau restrângere a altor drepturi păstrate de către popor.Amendamentul X. [Drepturile care nu sunt delegate sunt rezervate statelor sau poporului] Puterile care nu sunt delegate Statelor Unite prin Constituţie şi nici nu sunt interzise de aceasta statelor, sunt rezervate statelor respective sau poporului.

Surse web:

https://constitutii.files.wordpress.com/2013/02/constitutia-s-u-a.pdf, accesat în data de 27.05.2021

https://constitutioncenter.org/learn/educational-resources/we-the-civics-kids, accesat în data de 27.05.2021

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: