Plan de lecție: curajul, frica, lașitatea

Nota redacțieimaterialele propuse în cadrul rubricii „Planuri de lecție” sunt în întregime alegerea și concepția studenților. Ele nu reprezintă „modele” sau „exemple” pe care le considerăm perfecte și pot să conțină puncte de vedere sau abordări cu care avem libertatea să nu fim de acord

Adelina Sferle (studentă anul III, Pedagogia învățământului primar și preșcolar)

Am ales să realizez acest proiect didactic deoarece copii trebuie să cunoască aceste trăsături morale ale unei persoane și să se familiarizeze cu termenii curaj, frică și lașitate deoarece consider că este important să cunoască acești termeni cu care se întâlnesc în viața de zi cu zi. Demersul acestui proiect și a informațiilor relatate ajută la eficiența creșterii nivelului de dezvoltare a acestora prin activitatea prezentată.             Scopul predării educației civice este acela de a modela personalitatea elevului. Această disciplină contribuie la procesul de înțelegere a practicilor și creează comunitatea și întregul sistem în care trăim

Proiect didactic      

Data:

Școala:

Învățătoare:

Clasa: a III-a

Propunător: Sferle Adelina

Aria Curriculară: Om și societate.

Disciplina: Educație civică.

Unitatea de învățământ: Trăsături morale ale persoanei.

Subiectul lecției: Curajul, frica, lașitatea.

Tipul lecției: predare-învățare

Obiectivul fundamental: Cunoașterea trăsăturilor morale ale persoanei.

Competențe generale:

1.Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană.

2. Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut.

3.Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitatea.

Competențe specifice:

1.1.Explorarea calității de persoană pe care o are orice om.

1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei.

3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru.

Obiective operaționale:

O1. Să prezinte interes pentru lecție, relaționând cu colegii într-un mod adecvat.

O2. Să citească corect, cursiv și conștient textul.

O3. Să identifice trăsăturile morale ale persoanei identificată în text.

O4. Să definească curajul, lașitatea, frica

Strategii didactice:

Resurse procedurale: a) metode și procedee: explicația, conversația, exercițiul, observația, joc didactic.

Resurse materiale: manual, caiete, fișă de lucru, imagine.

Forme de organizare: individual, în pereche, frontal.

Resurse de timp : 50 de minute.

Resurse umane: 28 de copii.

Forme și strategii de evaluare:

  1. Evaluare formativă (aprecieri verbale, autoevaluare ,scrise)

Bibliografie:  Programa școlară aprobată de ministrul educației 2014.

                        Manualul de educație civică pentru clasa a III-a, Olga Pîrîială.

Desfășurarea activității

Secvențe ale lecțieiOB OPActivitatea învățătoruluiActivitatea elevuluiMetode și procedeeResurse materialeForme de organizare
1.Moment organizatoric   3 minute Asigur condițiile optime pentru desfășurarea lecției. Pregătirea materialelor didactice necesare, asigur liniștea și ordinea pentru începerea orei.Se pregătesc pentru lecțieConversațiaCaiet, manual, instrument de scris.Frontal
2.Captarea atenției.   5 minute Se va prezenta elevilor o imagine cu o persoană al cărui chip este acoperit. Sugerez  elevilor să caracterizeze această persoană. Se ajunge la concluzia că persoana nu poate fi caracterizată nici fizic nici moral.Elevii sunt atenți.ConversațiaImagineaFrontal  
3.Anunțarea temei și a obiectivelor operaționale   3 minute Astăzi vom discuta în continuare despre trăsăturile morale ale persoanei. Mai exact despre curaj, frică, lașitate.Elevii sunt atenți și bucuroși de anunțarea temei.Conversația Frontal
4.Dirijarea învățării   25 de minuteO2                 O3                                             O1 Notez titlul lecției pe tablă. Iar mai apoi voi citi împreună cu elevii textul din manual de la pagina 26. Fiecare elev citește câte-o propoziție. După terminarea textului de citit voi notez definiția curajului, fricii și a lașității. Curajul forța de a înfrunta primejdiile, neînfricarea, tăria de caracter. Frica înseamnă teamă și trebuie învinsă. Lașitatea lipsa de curaj, frica de asumarea faptelor .(aici fac o asociere: atunci când voi faceți o greșeală și nu spuneți părinților vă este frică).  Adresez  câteva întrebări: 1.Care sunt personajele întâmplării? 2.Cine erau dușmanii de temut? 3.Cum s-au comportat feciorii Vrâncioaiei? 4.Ce trăsături morale ale persoanei identificați în text? In continuare voi realiza  exercițiul 1 din manual de la pagina 27. Alcătuiește câte un enunț în care să folosești cuvintele: curaj, frică, lașitate.  După aceea voi continua cu exercițiul 2. Alege cuvinte cu înțeles asemănător cuvântului curaj: cutezanță , vitejie, neînfricare , emoție. În continuare voi realiza o muncă în echipă. Îi voi împărți în grupe de câte 4 persoane. Iar mai apoi îi  rog să îsi aleagă un personaj preferat din textele literare citite care are ca trăsătură morală curajul. Fiecare grup va avea un personaj diferit. Totodată  să îl descrie în 5-6 rânduri așa cum ei îl văd.  Elevii notează titlul în caiete, iar mai apoi deschid manualul la pagina 26. Elevii citesc rând pe rând. Elevii notează la fiecare trăsătură definiția în caiete.                             Elevii ridică mâna și răspund la întrebările adresate.             Elevii notează exercițiul în caiet, iar cei care răspund vin la tablă și notează enunțul.       Elevii rezolvă exercițiul.       Elevii muncesc în echipă.            Conversația                   Observația                               Conversația           Conversația.Manualul                 Caietul                                                     Caiet             Manual                            Frontal                                                                                               Pe grupe                    
5.Asigurarea feed-back-ului   7 minute Această etapă o voi desfășura cu ajutorul unei fise de lucru, care va fi alcătuită din trei exerciții. Vezi anexa 1.Fișa va fi lucrată individual , iar mai apoi vor schimba fișele între ei (colegii de bancă) și se vor corecta unul pe altul.Elevii rezolvă fișa de lucruConversațiaFișă de lucruIndividual  
6.Asigurarea retenției și a transferului.   3 minuteO4Care a fost titlul lecției? Despre ce am vorbit noi astăzi ? Cine îmi definește curajul, lașitatea, frica? Voi sunteți curajoși?Elevii răspundConversația Individual
7.Încheierea lecției   4 minute Temă pentru casă. Relatează  în 5-6 rânduri  o scenă în care ai dat dovadă de curaj.Elevii notează tema pentru acasă.ExplicațiaCaietIndividual

Fișă de lucru

  1. Alege explicația corectă:
  • Frică:-teamă                       Curaj:-mândrie                     Lașitate:-omenie

         -spaimă                               -cutezanță                                  -încredere

         -întrăzneală                         -întrăzneală                                -josnicie

  • Indică trăsătura morală desprinsă din fragmentul următor:

„Văzându-l pe învățător ,toți au încremenit.

   -Cine a fost?

    Nimeni n-a răspuns.

   -Voi ați jignit un copil, nefericit râzând pe seama lui.,,

         ………………………

            ,,Hei, și cine e vulpea?

              Se gândea puișorul.

              Să poftească, să imi iasă înainte, că eu haț și îi scot ochi.,,

          ……………………….

            ,,Iepurele de voie de nevoie, tremurând,… scoase din buzunar băsmăluța

              În care avea legați cei doi galbeni și plăti ursului.,,

            ……………………..

  • Completează proverbele:

-Greșala e……………………………….. pe jumătate iertată.

-La…………………..înainte la………………………..înapoi.

-După război mulți…………………….s-arată.

(recunoscută, plăcinte, viteji, război)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: