Plan de lecție: Familia

Cristina Botici (studentă anul III, Pedagogia învățământului primar și preșcolar)

Nota redacțieimaterialele propuse în cadrul rubricii „Planuri de lecție” sunt în întregime alegerea și concepția studenților. Ele nu reprezintă „modele” sau „exemple” pe care le considerăm perfecte și pot să conțină puncte de vedere sau abordări cu care avem libertatea să nu fim de acord

„FAPTUL CĂ AM O DIZABILITATE NU ÎNSEAMNĂ CĂ MĂ DAU BĂTUT, CI CĂ TREBUIE SĂ URMEZ O CALE PUȚIN DIFERITĂ DE A TA” ( R.M. HENSEL)

Eu am ales să realizez un plan de lecție care are ca temă „Familia”.  Au fost multe proiecte de lecție propuse, însă acesta este un plan de lecție puțin mai „diferit”, deoarece m-am gândit să integrez un copil cu CES, fără profesor de sprijin. Cu toții am avut sau ca viitoare cadre didactice vor avea cel puțin un elev cu CES care va trebui integrat în învățământul de masă, de aceea, acești copii ar fi bine să nu fie invizibili pentru noi, ci să le acordăm maximă atenție. Ce înseamnă integrarea? Integrarea presupune a avea copilul ca PROBLEMĂ în centrul activităților educaționale. Asta înseamnă că se precizează despre copil că nu răspunde, nu poate învăţa, are nevoi speciale, are nevoie de echipamente speciale, nu poate merge la şcoală, este diferit de ceilalţi copii, are nevoie de un mediu și de un profesor special. Integrarea înseamnă adaptarea copilului, prin eforturile sale proprii, la condiţiile existente ale şcolii (Vrăsmaș, 2016). Astfel, integrarea unui copil cu anumite dizabilități în învățământul de masă se referă la acel set de măsuri pe care cadrul didactic trebuie să le cunoască pentru a putea elimina discriminarea și pentru ca acel individ să se simtă normal în acel colectiv, ceea ce cred și sper că am realizat și eu.

CLASA: a III-a

PROPUNĂTOR: Botici Cristina Florina

DISCIPLINA: Educație civică

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „Jocuri și jucării”

TEMA ZILEI: „Călătorie în lumea poveștilor”

SUBIECTUL: Familia

TIPUL LECȚIEI: însușire de noi cunoștințe

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată

DOMENII INTEGRATE:  Limba și literatura română

                                               Arte vizuale și abilități practice

OBIECTIV FUNDAMENTAL: însușirea unor  cunoștințe cu privire la rolul și importanța  familiei în viața noastră.

COMPETENȚE GENERALE:

  • Aplicarea unor norme de conduită în viața cotidiană;
  • Manifestarea unor deprinderi de comportament moral-civic în contexte de viață din mediul cunoscut.

COMPETENȚE SPECIFICE:

Educație civică

1.4. Manifestarea curiozității față de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare

2.3. Prezentarea unei activități realizate individual sau în grup

3.1. Extragerea unor informații de detaliu din texte informative sau literare  

Limba și literatura română

2.4. Participarea la interacțiuni pentru găsirea de soluții la probleme

Arte vizuale și abilități practice

2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1: să numească membrii unei familii;

O2: să răspundă la întrebări legate de fragmentul citit;

O3: să formuleze opinii privind relațiile și comportamentele unei familii în anumite situații;

O4: să prezinte date sau informații despre propria familie;

O5: să realizeze arborele genealogic al propriei familii.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE (ELEVUL CU CES):

O1: să formuleze răspunsuri la întrebările adresate;

O2: să precizeze membrii familiei sale;

O3: să prezinte date despre propria familie;

O4: să participe cu interes la activitățile propuse.

STRATEGII DIDACTICE:

RESURSE PROCEDURALE

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, învățarea prin descoperire, gâdirea activă.

            Resurse materiale: caiete, stimulente(stikere), hârtie colorată, lipici, foarfece, bilețele colorate, fișe de lucru, ecusoane,

            Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

            Resurse umane: elevii din clasa a III-a

FORME ȘI STRATEGII DE EVALUARE: evaluare orală

BIBLIOGRAFIE:

  1. Iepure, I., Popovici, G., Chiritescu. D. (2005). Ghidul învățătorului pentru educație civică. București: Editura Atelier Didactic
  2. MECTS. (2014). Programa școlară aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. București.  Nr. 5003/02.12.2014
  3. Micu, A., Brie, S. (2015). Civică – caiet de aplicații. Cluj Napoca: Editura Sinapsis
  4. Pârâială, O. (2016). Educație civică – manual pentru clasa a III-a. București: Editura Aramis

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. crt.Etapele lecțieiO.O.Activitatea cadrului didacticActivitatea elevilorActivitatea elevului cu CESResurse proceduraleResurse materialeMetode de evaluare
1.Moment organizatoric Asigurarea unui climat educațional favorabil desfășurării lecției și pregătirea de către elevi a celor necesare pentru lecție.Elevii își pregătesc materialele necesare pentru lecție.Elevul își pregătește materialele necesare pentru lecție.Conversația Observarea sistematică
2.Reactualizarea cunoștințelor asimilate anterior Verific cunoștințele însușite anterior: „Ce sunt grupurile?” Aceasta se realizează cu ajutorul aplicației „Wordwall”, jocul „Roata norocului”, selectiv elevii vor veni la tabla SMART, vor citi întrebarea și vor răspunde.Răspund la întrebări.Este trimis la tabla SMART, va răspunde întrebărilor (la nevoie, va fi ajutat de către cadrul didactic).ConversațiaTabla SMART  Observarea sistematică a elevilor
3.Captarea atențieiO1Elevii au fost împărțiți în patru grupe. Fiecare grupă a avut de citit câte o povestioară (recomandată de către cadrul didactic, în cazul în care copilul știe alte povestioare care au ca temă familia, acestea vor fi valorificate, copilul nu este condiționat să citească doar ceea ce a recomandat cadrul didactic). Fiecare va povesti și va enumera personajele prezente în povestioara lor.Răspund întrebărilor cadrului didactic. Elevii vor descoperi că poveștile lor au ceva în comun, și anume, personajele, care reprezintă membrii unei familii.Elevul cu CES a fost integrat într-o grupă și a avut de citit un fragmențel din povestioara aleasă de el, unde apar prezentate personajele.    Conversația Învățarea prin descoperire  Cărți cu povești care au ca temă familiaObservarea sistematică a elevilor   Aprecierea răspunsurilor 
4.Anunțarea subiectului lecției și a obiectivelor Care este cuvântul magic? Scriu titlul lecției pe tablăFAMILIA   Își notează titlul lecției în caietele de clasă.Notează titlul lecției.ConversațiaCaiete de clasăObservarea sistematică a elevilor  
5.Dirijarea învățării            O1         O2                                         O1 O2 O3 O4 O5              Ne vom reaminti câteva dintre drepturile pe care le are copilul, accentul va fi pus pe dreptul la familie.   În urma discuției referitoare la lecția anterioară, vom ajunge la următoarea concluzie:  Familia este primul grup căruia îi aparținem. Familia este formată din părinți (mamă, tată), copii și alți membri (bunici). (Se va nota sub formă de ciorchine). Elevii vor fi întrebați și dirijați astfel încât să precizeze relațiile care existau între personajele povestioarelor citite, astfel: Relațiile dintre membri familiei trebuie să se bazeze pe afecțiune, ajutor, respect, cooperare, protecție, încredere.   Elevii sunt împărțiți pe grupe, având următoarele sarcini de lucru. Enumeră membrii familiei tale. Precizează câte două trăsături fizice, trăsături morale, responsabilități ale fiecărui membru al familiei. Concurs: „Găsește perechea”.  Folosind aplicația Wordwall, elevii trebuie să găsească perechea cât mai repede. Cel care termină primul este câștigător și va fi recompensat.  Răspund la întrebări             Notează în caiete                     Își notează lecția în caietul de clasă.                               Enumeră membrii familiei și precizează câte două trăsături fizice, morale, dar și două responsabilități pe care le are fiecare membru în cadrul familiei.             Elevii încearcă să găsească perechea.Elevul este încurajat permanent să răspundă la întrebări, la nevoie voi adresa întrebări suplimentare Își notează lecția în caiet.                                                       Elevul este integrat într-un grup, acesta va avea de realizat arborele genealogic al familiei sale (se va explica ce înseamnă arbore genealogic).   Se va discuta rolul fiecărui membru în cadrul familiei.      Regulile concursului sunt aceleași, doar că elevul va avea de găsit doar patru perechi.      Conversația, Explicația, Ciorchinele, Jocul didactic                                                                                                Caietele elevilor, tabla Fișa de lucru                      Observarea sistematică a elevilor Aprecierea răspunsurilor  
6.Asigurarea feedback-ului și evaluareaO5Concurs: Elevii vor accesa platfoma Socrative, iar aici în echipe vor rezolva testul propus. Câștigă echipa care termină prima și a răspuns corect la întrebări.   Copii, ce fapte credeți că i-ar bucura pe părinții voștri? Decupați fiecare mânuță, scrieți numele membrilor familiei și notați sub nume un lucru care i-ar face fericiți, apoi, vom lipi mânuțele în Pomul familiei fericite.Elevii răspund întrebărilor.                 Elevii vor decupa mânuțele conturate, vor scrie numele membrilor familiei și un lucru care i-ar face fericiți. Vor lipi mânuțele în Pomul familiei fericite.Va accesa platforma, însă sarcinile sale vor fi mai ușoare și mai puține.           Elevul va decupa și el mânuțele conturate, va scrie numele membrilor familiei și va spune ceea ce îi face fericiți. Va lipi, alături de ceilalți, mânuțele în Pomul familiei fericite (va fi ajutat de către cadrul didactic).  Conversația, explicația, exercițiul, jocul didacticMânuțe conturate pe hârtie colorată, foarfece, lipici, planșă cu conturul unui copacObservarea sistematică
7.Încheierea activității Se vor face aprecieri generale și individuale asupra participării elevilor la lecție, precum și asupra comportamentului lor pe parcursul orei. Se va aprecia munca elevului, va fi încurajat și stimulat să progreseze.Conversația Aprecieri verbale


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: