Plan de lecție: drepturile copilului

Andrada Abrudan (studentă anul III, Pedagogia învățământului primar și preșcolar)

Nota redacțieimaterialele propuse în cadrul rubricii „Planuri de lecție” sunt în întregime alegerea și concepția studenților. Ele nu reprezintă „modele” sau „exemple” pe care le considerăm perfecte și pot să conțină puncte de vedere sau abordări cu care avem libertatea să nu fim de acord

PROPUNĂTOR: Abrudan Andrada

CLASA: a IV-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :

DISCIPLINA: EDUCAȚIE CIVICĂ

UNITATEA TEMATICĂ: Farmecul copilăriei

SUBIECTUL LECŢIEI: Drepturile copilului

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

TIPUL LECŢIEI: Dobândire de cunoștințe

COMPETENŢE SPECIFICE:

2.4. Identificarea drepturilor universale ale copilului;

3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru;

3.2. Participarea la activități care promovează drepturile universale ale copilului;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1. Să recunoască drepturile copilului în diferite imagini;

O2.  Să recunoască situaţii diferite în care drepturile copilului  sunt/ nu sunt respectate;

O3. Să folosească  termeni specifici educației civice ;

O4. Să argumenteze importanţa respectării drepturilor copilului;

O5. Să-si dezvolte competentele de comunicare (dialog, dezbatere) , pe care sa le respecte si in cadrul unei echipe;


STRATEGII DIDACTICE
:

1.METODE ŞI PROCEDEE: – conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic;

2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: puzzle, bileţete pentru copil vesel, copil trist, fişă de lucru, caiete, videoproiector;

3.FORME DE ORGANIZARE: frontală,  pe grupe, individuală.

4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare, evaluare orală,  aprecieri verbale.


Bibliografie:
Programa școlară pentru Educație Civică, clasa a IV-a

Evenimentul didacticOb OpConținutul ştiinţific  MetodeMateriale şi mijloaceForme de organizareEvaluare
1.Moment oragnizatoric 1 min   Aerisirea sălii de clasă;   Pregătirea materialelor necesare  Elevii vor fi împărţiţi  în 6  grupe .  Distribuirea materialelor necesare elevilor.  Conversația  Materiale necesare        Frontal  Observarea sistematică  
2. Verificarea temei 3 min   Se verifică tema scrisă, cantitativ si calitativ. Fac observaţii, scurte generalizări.  Conversația  CaieteFrontal IndividualAprecieri verbale Recomandari  
3. Captarea atenției 5 min   Se realizează printr-un aritmogrif a cărei soluție este DREPTURILE COPILULUI.  Explicația Observaţia Exercițiul  Video- proiector  Frontal. Aprecieri verbale
4. Anuntarea temei şi a obiectivelor 2 min       Elevii sunt anunţaţi că, în lecţia ce urmează, vor discuta despre drepturile copilului dar și despre situații când acestea sunt încălcate.   Scriem titlul la tablă și în caiete.      Explicaţia Conversația           Frontal    Obsevarea sistematică
    5. Dirijarea activității  O1     O5                   O2        Joc : Puzzle      Elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 3 membri. Fiecare grupă va avea de rezolvat un puzzle din care reiese un drept al copilului și vor atașa eticheta corespunzatoare. (anexa 1)
Imaginile cu drepturi vor fi afişate la tablă.  Fiecare grupă va prezenta dreptul descoperit.    Elevii își vor nota în caiete drepturile descoperite.     

Joc : Copil fericit sau trist? (anexa 2)     Voi cere elevilor să extragă dintr-un bol, bileţele pe care sunt scrise niște enunţuri. În funcție de situația prezentată, elevii vor arăta clasei fața zâmbitoare/fața tristă, corespunzatoare enunțului citit.  
        Exerciţiul   Explicaţia             Jocul didactic   Conversaţia      Puzzle     Lipici     Etichete           Biletele          Pe grupe                 Frontal          Aprecieri     verbale         Observarea sistematică
6. Obţinerea performanţei 7 minO1O4         Elevii primesc o fişă cu un fragment din textul „Fata babei şi fata moşneagului”, de Ion Creangă. (anexa 3)       Li se cere elevilor să citească cu atenţie fragmentul dat şi să identifice drepturile copilului care au fost încălcate.    Verific îndeplinirea sarcinilor din fișă. Cațiva elevi vor citi răspunsurile date. Fac aprecieri asupra modului de lucru.    Exercițiul        Fișa de lucru    Individual    Observarea sistematică     Aprecierea verbală
7.Tema pentru acasă 5 minO5         Elevii notează tema pentru acasă. Vor realiza un desen prin care vor ilustra unul dintre drepturile copilului discutate în clasă.    Conversația                               
6. Aprecierea activităţii elevilor  2 min        Fac aprecieri generale şi individuale asupra modului de participare al elevilor la lecţie şi a colaborării în cadrul grupelor.  Conversația   Frontal  Aprecierea verbală

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Creează-ți site-ul web cu WordPress.com
Începe
%d blogeri au apreciat: